Vymáhání pohledávek

Vymáhání firemních pohledávek

Zajistíme pro Vás kompletní vymáhání pohledávek.

Mimosoudní vymáhání pohledávek

Nabízíme Vám profesionální přístup při mimosoudním vymáhání pohledávek.

Outsourcing vymáhání pohledávek

Kompletní správa pohledávek podnikatele

Obchodní mediace

Zajistíme mediaci při řešení obchodních sporů.

Vymáhání pohledávek ze zahraničí

Zajistíme pro Vás soudní i mimosoudní řešení Vaší pohledávky v Itálii, Německu, na Slovensku.

Soudní vymáhání pohledávek

Zajistíme vám potřebnou přípravu při soudním vymáhání.

Vymáhání pohledávek občanů

Nevíte co si počít, když vám někdo dluží? Netušíte jak postupovat, abyste získali, co vám patří? Máme řešení.

Exekuce

Zajistíme pro vás vymáhání pohledávky od mimosoudních pokusů až po exekuce.

JAKÁ JE JEDNA Z NEJČASTĚJŠÍCH CHYB?

Jednou z nejčastějších chyb při vymáhání pohledávek je bezdůvodné vyčkávání. Každá dohoda má mít splnitelné cíle a termíny. Každý cíl má být důsledně kontrolován. Mezi další chyby patří emoční zainteresovanost věřitele, který chce věřit svému obchodnímu partnerovi, ale zapomíná ověřovat.

My nevyčkáváme a jsme důslední. Emoce plynoucí z Vaší předchozí zkušenosti, ať zlost či přehnaná důvěra, nezatěžují naši schopnost vyjednávat. Důvěřujte specialistům a neváhejte nám zavolat, pomůžeme Vám!!!

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI: VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

VYMÁHÁTE POHLEDÁVKY I SOUDNÍ CESTOU?

ANO. Snažíme se s dlužníkem domluvit mimosoudně a vysvětlit mu veškeré výhody takového postupu. Pokud dlužník strčí hlavu do písku, pak zajistíme věřiteli žalobu, aby nedošlo k promlčení pohledávky.

POSKYTUJETE I DÍLČÍ SLUŽBY U VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK?

Ano. Nabízíme i dílčí úkony vymáhání pohledávek - například lustraci Vašeho klienta. Zajištění uznání dluhu, notářského zápisu, sepsání trestního oznámení, platební rozkazy, dohody o narovnání a mnohé další. Tyto úkony jsou zpoplatněny jednotlivě. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat!

CO SI MÁM PŘEDSTAVIT POD "MIMOSOUDNÍM VYMÁHÁNÍ ZDARMA"?

Znamená to, že pokud pro věřitele vymáháme pohledávku mimosoudně, pak si odměnu účtujeme z vymožené částky. Pokud nic nevymůžeme, klient nic neplatí.

JAK STANOVUJETE CENU ZA VYMÁHÁNÍ?

Cena za mimosoudní vymáhání je stanovena předem a je určena procentem, které nám s každou splátkou dlužníka náleží. Cenu vymáhané pohledávky nejvíce ovlivňují její stáří, výše a důkazy o existenci pohledávky.

VYMÁHÁTE POHLEDÁVKY ZA NÁJEMNÉ?

Ano. Je to nejčastěji vymáhaná pohledávka občanů.

VYMÁHÁTE POHLEDÁVKY ZA ALIMENTY?

Ano. Vymáháme veškeré doložené pohledávky.

Jak vymáháme pohledávky