Vymáhání pohledávek

Mimosoudní vymáhání dluhů firemních, občanů i poradenství

Mimosoudní vymáhání pohledávek

Nabízíme Vám profesionální přístup při mimosoudním vymáhání pohledávek.

Inkaso pro Firmy

Ochráníme Vás před druhotnou platební neschopností.

Inkaso Pro občany

Nevíte, co si počít, když Vám někdo dluží? Netušíte, jak postupovat, abyste získali, co Vám patří? Máme řešení.

Inkaso Zahraniční

Zajistíme pro Vás soudní i mimosoudní řešení Vaší pohledávky v Itálii, Německu i na Slovensku.

Outsourcing vymáhání pohledávek

Kompletní správa pohledávek podnikatele.

Obchodní mediace

Zajistíme mediaci při řešení obchodních sporů.

Soudní vymáhání pohledávek

Zajistíme Vám potřebnou přípravu při soudním vymáhání pohledávky.

Exekuce

Zajistíme pro Vás vymáhání pohledávky od mimosoudních pokusů až po exekuce.

JAKÁ JE JEDNA Z NEJČASTĚJŠÍCH CHYB?

Jednou z nejčastějších chyb při vymáhání pohledávek (vymáhání peněz) je bezdůvodné vyčkávání. Každá dohoda má mít splnitelné cíle a termíny. Každý cíl má být důsledně kontrolován. Mezi další chyby patří emoční zainteresovanost věřitele, který chce věřit svému obchodnímu partnerovi, ale zapomíná ověřovat.

My nevyčkáváme a jsme důslední. Emoce plynoucí z Vaší předchozí zkušenosti, ať už zlost či přehnaná důvěra, nezatěžují naši schopnost vyjednávat. My víme jak vymáhat pohledávky. Důvěřujte specialistům a neváhejte nám zavolat, pomůžeme Vám!!!

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI: VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK


VYMÁHÁTE POHLEDÁVKY I SOUDNÍ CESTOU?

ANO. Nejdříve se snažíme s dlužníkem domluvit mimosoudně a vysvětlit mu veškeré výhody takového postupu. Pokud však dlužník strčí hlavu do písku, zajistíme věřiteli žalobu, aby nedošlo k promlčení pohledávky.

POSKYTUJETE I DÍLČÍ SLUŽBY U VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK?

ANO. Nabízíme i dílčí úkony při vymáhání pohledávek - například lustraci Vašeho klienta. Zajištění uznání dluhu, notářského zápisu, sepsání trestního oznámení, platební rozkazy, dohody o narovnání a mnohé další. Tyto úkony jsou zpoplatněny jednotlivě. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat!

CO SI MÁM PŘEDSTAVIT POD "MIMOSOUDNÍM VYMÁHÁNÍM ZDARMA"?

Znamená to, že pokud pro věřitele vymáháme pohledávku mimosoudně, pak si odměnu účtujeme z vymožené částky. Pokud nic nevymůžeme, klient nic neplatí.

JAK STANOVUJETE CENU ZA VYMÁHÁNÍ?

Cena za mimosoudní vymáhání je stanovena předem a je určena procentem, které nám s každou splátkou dlužníka náleží. Cenu vymáhané pohledávky nejvíce ovlivňuje její stáří, výše a důkazy o její existenci.

VYMÁHÁTE POHLEDÁVKY ZA NÁJEMNÉ?

ANO. Je to nejčastěji vymáhaná pohledávka občanů.

VYMÁHÁTE POHLEDÁVKY ZA ALIMENTY?

ANO. Vymáháme veškeré doložené pohledávky.

Efektivní proces vymáhání pohledávek
Efektivní proces vymáhání pohledávek