Poptávkový formulář

Nastudování a analýza případu je ZDARMA

Bezplatné posouzení Vašeho případu on-line 

Nastudování případu je zdarma, neváhejte nás proto kontaktovat.

Údaje o pohledávce : 

Vysvětlivky k formuláři : 
  • PRÁVNÍ TITUL POHLEDÁVKY (Stručný popis na základě čeho pohledávka vznikla - nájemní smlouva, směnka, smlouva o zápůjčce, ústní dohoda... - sken vložte do přílohy)
  • OSTATNÍ PODKLADY (uznání dluhu, doložitelná komunikace),
  • ROZPIS DLUHU (Datum vzniku - např. vystavení faktury, datum splatnosti, původní částka dluhu, zůstatek dluhu - u většího počtu pohledávek vhodné vložit excelový soubor s výčtem jednotlivých položek dluhu)
  • OSTATNÍ INFORMACE K POHLEDÁVCE (podstatné okolnosti vzniku pohledávky, tvrzení dlužníka před i po vzniku pohledávky, věřitelé i dlužníci dlužníka)