Vymáhání firemních pohledávek

Mějte své pohledávky pod dohledem

Správa a vymáhání firemních pohledávek

Zajistíme pro Vás kompletní správu vymáhání pohledávek. Neustálá aktivita našeho call centra, terénních pracovníků a advokátů zajistí Vašim pohledávkám stálý dohled a dlužníkům motivaci zaplatit. Zajistíme pro Vás všechny kroky mimosoudního i následného soudního vymáhání pohledávek.

  • Ověření bonity dlužníka

  • Vyhodnocení rentability pohledávek k vymáhání 

  • Převzetí jednotlivých pohledávek k vymáhání

  • Vymáhání drobných pohledávek

  • Převzetí balíku pohledávek k vymáhání

  • Provizi účtujeme až z vymožené částky

  • Zajistíme exekuci vymáhané pohledávky

POMÁHÁ VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK VLASTNÍMI SILAMI?

Vymáhání pohledávek vlastními silami se stává neefektivní nejen ve chvíli ztráty času, který můžete využít k dosahování zisku. Vymáhání pohledávek vlastními silami je také neefektivní tam, kde nevyužijete všechny legální možnosti zjednání nápravy. Poslat dopis umí každý, důležité je jej poslat v čase i podobě, která věřitele nedostane do nevýhodné pozice. Důležité je také kontaktovat dlužníka osobně, neboť vymlouvat se do telefonu je vždy snazší.

Abyste si odlehčili a mohli se věnovat dalšímu rozvoji své společnosti, svěřte své pohledávky profesionálům - kontaktujte nás a my vám pomůžeme.

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK FIREM


JAKÁ JE CENA ZA VYMÁHÁNÍ?

Cenu stanovujeme na základě dodaných informací k dlužníkovi, následné lustrace dlužníka, stáří a výše pohledávky (nejdůležitější parametry). Náklady na mimosoudní vymáhání neseme my, odměnu získáváme úhradou dlužníka.

PROČ NECHAT VYMÁHAT POHLEDÁVKY INKASNÍ AGENTUROU?

Jednoduše jsme profesionálové! Nemáme osobní vazby, známe běžné výmluvy dlužníků, disponujeme právními znalostmi, které Vám zlepší pozici věřitele. Máme systematické postupy a neustále pohledávku řešíme. Máme software, který nám pomáhá řídit proces vymáhání a nenechá pohledávku "ležet" bokem. V neposlední řadě nás vymáhání pohledávek živí a starost o Vaši pohledávku není ztrátou času. Vy se potřebujete věnovat obchodům nikoliv nahánění dlužníka.

CO KDYŽ MIMOSOUDNÍ VYMÁHÁNÍ NIKAM NEVEDE?

I to se může stát. Tam kde to dává ekonomický smysl pak navrhujeme věřiteli podání soudní žaloby či trestního oznámení. Vůči věřitelům a jimi vynaloženým prostředkům na soudní či trestněprávní řízení však uplatňujeme odpovědný přístup, přičemž uvažujeme poměr ceny a získaného efektu.

JE VÝHODOU, KDYŽ VÁM DÁM VÍCE POHLEDÁVEK NAJEDNOU?

Ano. Máme pak možnost náklady spojené s vymáháním pohledávek rozprostřít do větší částky a to snižuje celkovou cenu.

JE VÝHODOU POHLEDÁVKU PŘEDAT KRÁTCE PO SPLATNOSTI?

Ano. Čím je pohledávka mladší, tím více máme nástrojů k jejímu vymáhání. Dokážeme tak využít například žalobu na zneplatnění převodu společnosti dlužníka. Také cena za vymáhání pohledávky je v řádech procent nikoliv desítek procent. Je důležité zvážit, kolik jste schopni a ochotni udělat pro získání peněz ve vlastní režii. Pokud se jedná o jeden telefonát měsíčně, pak Vám pohledávka zestárne a s postupujícím časem se rapidně snižuje úspěšnost vymáhání.

JAKÝ JE POSTUP VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVKY?

S dlužníkem se spojíme telefonicky a osobně. Získáváme informace z jeho blízkého okolí a prověřujeme bonitu dlužníka i pravdivost jeho tvrzení. Zajišťujeme nové dohody a připravujeme podklady pro úspěšné řešení pohledávky. S dlužníkem jsme stále v kontaktu a věřitele pravidelně informujeme o stavu pohledávky.

JAKOU MÁTE ÚSPĚŠNOST VYMÁHÁNÍ?

Úspěšnost mimosoudního vymáhání závisí na mnoha faktorech. Obecně si vedeme statistiky podle stáří pohledávky. U pohledávek do 3 měsíců po splatnosti je naše úspěšnost 92 %, u pohledávek od 4. měsíce do roku po splatnosti 77 %, u pohledávek od 1 roku do 2 let po splatnosti 70 % a pak již úspěšnost výrazně klesá.

NEPOPUDÍ VÁŠ KONTAKT MÉHO ZÁKAZNÍKA?

Jsme profesionálové! Když pověříte správou svých pohledávek třetí osobu, znamená to, že se více chcete věnovat obchodu, což ocení i Váš zákazník. S Vašimi zákazníky mluvíme slušně, náš personál je proškolen. Vymáhání pohledávky se může stát obtěžujícím pouze tam, kde si zákazník začne vymýšlet a neplní dohody úhrad.