Obchodní mediace

Moderní způsob řešení vzájemných nedorozumění a sporů

Obchodní mediace

Nabízíme Vám obchodní mediaci, která se používá při řešení obchodních sporů. Kvalifikovaný mediátor Vám mediací pomůže zprostředkovat otevřené jednání s protistranou za účelem vyřešení sporu. Mediace má smysl tam, kde strany mají vůli spor vyřešit, ale nemohou se vlastními silami dostat přes již narušenou komunikaci. Hlavní výhodou Mediace je úspora nákladů

  • Zajistíme Mediační řízení

  • Zajistíme kvalitního mediátora

  • Zajistíme neutrální prostředí Mediace

  • Zajistíme pro Mediaci znalce v oboru Vašeho podnikání pro zhodnocení odborných hledisek sporu

Neváhejte a kontaktujte nás! Pomůžeme i Vám

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K MEDIACI


PROČ VYUŽÍT MEDIACI?

Spolupracujete se zákazníkem už dlouhá léta a teď jste se "zasekli" při jednání. Nechcete se soudit, ale je třeba vnést do Vaší komunikace další element. Vidíte na zákazníkovi, že o spolupráci stojí, ale nedaří se Vám najít řešení. Pak je na místě navrhnout obchodní mediaci u mediátora. Mediace je sezení za účasti mediátora a odpovědných osob z Vaší strany i strany mediátora. Koná se na neutrální půdě, každý dostane dostatečný prostor k vyjádření se a závěry lze předložit k notářskému zápisu.

CO JE OBCHODNÍ MEDIACE?

Obchodní mediace je prostředek vyjednávání. Je vhodný k vyřešení potíží tam, kde je vůle se dohodnout, ale strany se zasekly na "mrtvém bodě". Mediátor je nestranný a jeho hlavní úlohou je klást dotazy, "tlumočit" a ověřovat si co řečeným ta která strana myslí. Jedná se o levný způsob, jak vyřešit vzniklé potíže a zachovat si tvář pro další spolupráci.

DÁ SE MEDIACE NAŘÍDIT?

Obchodní mediaci nelze přikazovat. Je odrazem vůle stran hledat společné řešení. Je snahou využít schopností zkušeného mediátora, který zajistí vyrovnanost vzájemné komunikace.

JAK FUNGUJE MEDIAČNÍ PROCES?

Kontaktujete mediátora a stručně popíšete Vaše potíže. Mediátor nechce vědět dopředu historii Vašich potíží ani proběhnuvší komunikaci s obchodním partnerem. Zašlete nám kontakt na obchodního partnera a mediátor jej kontaktuje. Pokud s mediací bude souhlasit, pak se domluví konkrétní termín mediace. Před zahájením mediace se dozvíte všechny podmínky mediace a podepíše se mediační smlouva (dvoustránkový dokument).

JAKÁ JE CENA MEDIACE?

Mediace stojí 1800 Kč za každou započatou hodinu sezení. Zpravidla je hrazena každým z účastníků polovina. Cenu mohou zvýšit přizvaní znalci, pronájem vhodného místa a cestovné.

KDE EXISTUJE VŮLE, EXISTUJE I CESTA

Využijte možnosti pohnout se při vyjednávání z místa. Pokud Váš zákazník tvrdí, že by platil, ale má potíže s jistou nepřekonatelnou překážkou, která je, dle jeho názoru, Vaší chybou? Stojíte o zákazníka, ale logicky chcete své peníze a považujete postoj zákazníka za neopodstatněný? Chcete využít možnost diskuse na neutrální půdě? Chcete mít možnost vyslechnout si názor obchodního partnera včetně všech argumentů? Máte potřebu také uvést všechny argumenty? Pak vyzkoušejte obchodní mediaci. Jedná se o moderní způsob řešení vzájemných nedorozumění a sporů. Mediátor je garantem diskrétnosti, slušnosti, objektivnosti a především otevřené komunikace.