Detektivní služby

Pravda o pohledávkách určuje další vhodné kroky

Detektivní služby

Naše práci je zaměřena na investigativní řešení pohledávek, ale poskytujeme i dílčí služby spojené s detektivní činností. Zajistíme také bezpečnostní služby.

Naše mimosoudní vymáhání pohledávek je často spjato s prací v terénu. Jde zde více o investigativní práci, kterou poskytujeme v základní ceně vymáhané pohledávky. Cenou za vymáhání pohledávky je většinou jen provize z vymožené částky. 

Tam, kde případ vyžaduje kontinuální nasazení dohledu či pátrací činnosti už je potřeba nasadit odbornou a profesionální činnost detektivních služeb, kterou naceníme zvlášť dle požadavků a okolností případu.