Komplexní řešení pohledávek

pro ARTEX informační systémy spol. s r.o.

Zlepšení pozice při řešení pohledávek 

Jednatelka společnosti ARTEX informační systémy spol. s r.o. paní Ing. Drahomíra Příklenková ocenila naši práci.

Pořídili jsme si webinář a společnost Claim system, jakožto účastník, nám nabídla své služby správy a vymáhání pohledávek.

Do té doby jsme služby inkasní agentury nevyužívali. Trápila nás však jedna pohledávka za stávajícím klientem, který sice průběžně zasílal částečné úhrady, ale díky servisní smlouvě pohledávka narůstala co do výše i stáří. Průběžné sliby pak klient splnil jen částečně nebo vůbec.

Jsem ráda, že jsem našla někoho, komu mohu svěřit problémy s neplatiči.

Po domluvení podmínek a podpisu zmocnění Claim system ihned oslovil dlužníka a domluvil osobní jednání. Co se nám nedařilo s klientem poměrně dlouhou dobu, domluvili zástupci Claim systemu během jednoho jednání. Dlužník nejenže podepsal splátkový kalendář, ale za dluh se zaručili oba jednatelé osobně. V uznání dluhu navíc Claim system dohodl motivační prvky, díky kterým dlužník doplatil dluh před termínem stanovených splátek.

Na spolupráci se společností Claim system je vynikající nejen výsledek, ale také transparentnost, kdy nám dávali vědět o každém úkonu. Oceňuji i poskytnutá doporučení k smluvní dokumentaci, která nám napříště zlepší pozici řešení pohledávek. V neposlední řadě jsem ráda, že klient, který se stal dlužníkem je i nadále naším klientem, ale nyní již bez splatných pohledávek.

Společnost Claim system prokázala, že své práci rozumí a pohledávky umí řešit velice komplexně. Jsem ráda, že jsem našla někoho, komu mohu svěřit problémy s neplatiči.