Správa a vymáhání firemních pohledávek

 Školení je určeno řídícím pracovníkům malých a středních podnikatelů a klade si za cíl obeznámit školené s podstatou hierarchie řízení pohledávek ve společnosti. Definuje rizika řízení a kompetence při tvorbě pohledávek. Věnuje se základním principům a možnostem způsobu řízení rizik ve společnosti. Školení je v rozsahu 8 hodin. Školitel je auditorem obchodních rizik.

Stručný obsah školení:

 • Prověřování tuzemských partnerů

 • Dostupné prameny

 • Výklad informací z dostupných pramenů

 • Aplikace v praxi

 • Správná objednávka

 • Nastavení rozhodovacích procesů

 • Oprávnění k tvorbě obchodních úvěrů (pohledávek) vs. kompetence

 • Klíčování rizika

 • Mimosoudní řešení pohledávky

 • Soudní řešení pohledávky

 • Instrumenty zajištění

Místo školení: Sienkiewiczova 3562/4, 400 11 Ústí nad Labem

Datum a čas školení: aktuální termíny školení najdete na našich facebookových stránkách

Cena: 2500 Kč + DPH

Dobrý a úspěšný obchod může být otázkou jednoho telefonu. Co se ale stane, když.... Když musíte při vymáhání pohledávky svůj nárok řádně doložit? Když jste nuceni dokládat kdo, kdy a kolik zboží převzal? Když máte tolik obchodů, že nedokážete správně uhlídat finanční toky? Když evidujete ve svém účetnictví desítky, stovky tisíc či dokonce několik milionů po splatnosti a přitom se dostáváte do situace, že nemáte na zaplacení?

V takovém případě, je školení Správa a vymáhání firemních pohledávek pro Vás přinejmenším vhodná. Pokud máte zájem, kontaktujte nás.