Prověření fyzické nebo právnické osoby

Důvěřuj, ale prověřuj ...

Ověřování bonity

Kontrola exekucíod 60,-Kč

  • Odhalte zákazníky, kteří mají potíže s placením
  • Snížení rizika při uzavírání obchodů nebo smluv
  • Nabízíme široké možnosti prověření protistrany

Výpis exekucí je služba, která vám umožní získat přehled o finanční situaci vašich obchodních partnerů nebo nájemníků. Díky této službě budete mít informace o existujících exekucích, výši dluhů a dalších relevantních skutečnostech, které vám pomohou rozhodnout se, zda chcete s daným subjektem nadále spolupracovat nebo pronajímat svou nemovitost.

Prověřování vazeb od 990,-Kč

  • Jednejte pouze se solventními partnery
  • Snižte počet neúspěšně uzavřených obchodů
  • Minimalizujte riziko vzniku nedobytných pohledávek

Každý podnikatel ví, že úspěch podnikání závisí na spolehlivých obchodních partnerech a transparentních právnických osobách, s nimiž spolupracuje. Bohužel, ve světě obchodu existuje mnoho skrytých rizik a nečestných praktik, které mohou ohrozit finanční stabilitu a dobré jméno vašeho podnikání. Proto je důležité je včas odhalit a chránit své podnikání.

Komplexní lustraceod 2990,-Kč

  • Ucelený pohled na finanční situaci subjektů
  • Získejte potřebné informace rychle a efektivně
  • Ucelený pohled na finanční situaci subjektů

Zajímá vás bonita obchodního partnera, který se má stát vaším významným odběratelem či dodavatelem? V obou případech je klíčové mít plný přehled o jejich finanční situaci a majetkových vazbách. Zmapování majetku a vazeb před zahájením spolupráce může být významnou pomocí, která vás ochrání před možnými komplikacemi v budoucnu.

K nezávazné objednávce stačí vyplnit jednoduchý formulář.