Konference Insolvence 2022

06.06.2022

Kolega Ing. Filip Obdržálek se zúčastnil Konference Insolvence 2022: Preventivní restrukturalizace - implementace v České republice, kterou pořádala Vysoká škola ekonomická v Praze a Centrum restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka. Filip si pochvaloval úroveň a obsahovou náplň jednotlivých přednášek. Probíralo se zajímavé téma PREVENTIVNÍ RESTRUKTURALZACE, která se připravuje na implementaci do české legislativy na základě Směrnice EU 2019/1023.

Směrnice míří výlučně na právnické osoby a podnikající fyzické osoby 

(podnikatele - fyzické osoby). Směrnice se netýká dlužníků (spotřebitelů) a několika dalších výjimek a cílí především na:

  • vytvoření rámců preventivní restrukturalizace zahrnujících také nástroje včasného varování před blížícím se ekonomickým nezdarem dlužníka, a
  • zajištění přístupu podnikatelů - fyzických osob k úplnému oddlužení.

Zajímavé jsou nástroje včasného varování, což by v praxi měla být aplikace (kalkulačka), prostřednictvím které bude dlužník schopen sledovat svou hospodářkou kondici, a v případě varovných výsledků, činit kroky k odvrácení negativního dopadu, eventuálně využít instrument preventivní restrukturalizace.

Na Slovenku je již tato směrnice zapracována do legislativy a čeká na první praktické využití.