Správa a vymáhání pohledávek v mezinárodní dopravě

Školení je určeno malým a středním podnikatelům v dopravě, dispečerům a speditérům. Klade si za cíl definovat základní specifika rizik národní a mezinárodní dopravy při správě pohledávek. Dává možnost nahlédnout do základních rozdílů pohledávek v dopravě podléhajících úmluvě CMR a Obchodnímu zákoníku. Upozorňuje na základní parametry správného vedení administrativy, aby nedocházelo k důkazní nouzi. Upozorňuje na časté úmyslné praktiky podvodníků a snaží se obeznámit školené se základními prvky ochrany. Školení je v rozsahu 8 hodin. Školitel má 10-ti letou praxi při vymáhání pohledávek pro nadnárodní spediční a dopravní společnost.

Stručný obsah:

  • Základní principy prověřování klientů

  • Správný podklad pohledávek

  • Specifika řešení pohledávek v mezinárodní dopravě (základní rozdíl v uplatnění kodexu)

  • Četnost a včasnost

  • Administrace pohledávky

  • Řešení soudní a mimosoudní

  • Rozhodčí doložka vs. obecné soudy

  • Instrumenty zajištění

  • CMR vs. Obchodní zákoník

Místo školení: Sienkiewiczova 3562/4, 400 11 Ústí nad Labem

Datum a čas školení: aktuální termíny školení najdete na našich facebookových stránkách

Cena: 2500 Kč + DPH

Promlčení pohledávky v mezinárodní dopravě je jednou z nejkratších lhůt. Věděli jste, že je Vaše pohledávka promlčena po roce? Že už ji nezažalujete? Víte jak se bránit spedicím, které mají jen jeden počítač a pronajatou kancelář a když jim někdo nezaplatí, vylepí si název nové společnosti na vedlejší kancelář, změní telefonní číslo a od svého závazku dají ruce pryč? Ne?

Pak máte o důvod víc, proč absolvovat školení Správa a vymáhání pohledávek v mezinárodní dopravě. Neváhejte nás kontaktovat, pokud máte zájem.