Zajištění osobního ručení na uznání dluhu

pro firmu Youtrader s.r.o., která nabízí dynamickou reklamu

Osobní jednání s dlužníkem

Jednatel společnosti Youtrader s.r.o., pan Jan Novotný nám napsal: 

Způsob vymáhání pohledávek společností Claim system s.r.o. znám ze spolupráce se společností mého otce. Bez doporučení bych pravděpodobně služby "vymahače" nevyužil.

Zabýváme se reklamou a již nějakou dobu jsme spolupracovali s dlužníkem, který si objednal naše služby a po několika uhrazených fakturách přestal platit. Když už některé faktury byly po splatnosti 6 měsíců a dlužník začal vymýšlet překážky úhrady a dohadování se o zřejmých věcech nebralo konce, poptal jsem společnost Claim system.

Společnost Claim system vymáhá pohledávky profesionálně a velice důsledně.

Případ řešili rychle. Dlužník vzápětí přestal zvedat telefony a komunikovat. Z reakce dlužníka je jasné, že ho návštěva u něho doma nepříjemně překvapila, stejně jako návštěvy na mnoha dalších adresách, které se vztahovaly k dlužníkovi. Domluvili s dlužníkem uznání dluhu se splátkami za podmínek, že se osobně zaručí jednatelka i obchodní zástupce, který bez toho veškerou činnost dlužníka řídil. Dlužník splátky dodržoval se zpožděním a dokonce poslal falešné potvrzení o platbě s tvrzením, že reklamuje u banky výši připsané částky. Zástupci Claim system se na tvrzení dlužníka nespoléhali a výši platby (vkladu) reklamovali u banky sami. Na základě potvrzení banky o falšování pokladního lístku, ze strany dlužníka, jsme pak splátkový kalendář zesplatnili a dlužníkovi vč. ručitelů byly vyúčtovány veškeré sankce.

Společnost Claim system vymáhá pohledávky profesionálně a velice důsledně. Oceňuji i upřímnost při vysvětlování možností konkrétních řešení, které mi umožňuje další kroky ovlivňovat. Také nepochybuji o tom, že zajištění osobního ručení na uznání dluhu je jediným důvodem, proč dlužník situaci řeší. Taktéž přehled veškerých kroků vymáhání od urgence po zápisy z výjezdů a přijaté platby je zcela transparentní a probíhá v daném čase.