Důsledné vymáhání pohledávek

pro síť pneuservisů Storex FST, spol. s r. o.

Profesionální přístup k vymáhaným pohledávkám

Pan Jan Novotný, jednatel společnosti Storex FST, spol. s r. o., nám sdělil své dojmy.

Se společností Claim system s.r.o. spolupracujeme mnoho let a vždy jsme oceňovali jejich profesionální přístup. Naše pohledávky vymáhají velmi důsledně, ale vždy slušně. Díky nadstandardně vysoké úspěšnosti jsme s jejich službami po celou dobu naší spolupráce maximálně spokojeni.

Dobrý den, pane Novotný, děkuji za uveřejnění velmi pěkného hodnocení. Se společností FST s.r.o. budeme mít příští rok 10.leté výročí spolupráce a toho si velmi cením! Jsem rád, že se nám podařilo ještě více zkvalitnit Vaše síto postupů a opatření, jimiž minimalizujete počet nedobytných pohledávek. Těším se na další spolupráci! Martin Molzký, jednatel.

Služby společnosti Claim system s.r.o. jsme vyzkoušeli po ne zcela uspokojivých zkušenostech s jinými agenturami. Hned první předaná pohledávka za dlužníkem, který přepsal svou společnost na bílého koně, byla vyřešena zajištěním dluhu ze strany původního jednatele a postupným splácením dluhu. Spokojeni jsme i s předáváním informací o průběhu řešení předané pohledávky a jednotlivých úhradách od dlužníka.

Dosud jsme se u společností s obdobným předmětem podnikání nesetkali s takovou důsledností. 

Byli jsme příjemně překvapeni poskytnutou právní podporou. v případě, že mimosoudní jednání dlužník odmítl, byly nám doporučeny konkrétní právní kroky včetně cenové kalkulace a zdůvodnění postupu. V době nutnosti implementovat zásadní legislativní podmínky, spojené s novým Občanským zákoníkem a navazující legislativou, nám společnost Claim system zpracovala smluvní dokumentaci k zajištění našich každodenních obchodů.

Dosud jsme se u společností s obdobným předmětem podnikání nesetkali s takovou důsledností. Společnost Claim system se stala našim spolehlivým partnerem v oblasti vymáhání pohledávek.