Spolupráce v oblasti pohledávek

se vyplatila firmě Pretty Joly, s.r.o.

Ověřování bonity klientů

Ing. Matouš Růžička zhodnotil spolupráci s naší společností.

Jako správce několika administrativních objektů pro zahraničního majitele jsem uvítal možnost spolupráce s firmou Claim system s.r.o. v oblasti pohledávek, ověřování bonity klientů. V praxi jsme též využili praktická doporučení pro úpravu nájemních smluv tam, kde je potřeba mít na zřeteli minimalizaci rizik smluvního vztahu. Dosavadní spolupráce se nám velmi osvědčila a v řádu týdnů, několika málo měsíců přinesla dobré výsledky.

V Praze dne 19. listopadu 2013                               Ing. Matouš Růžička