Vymohli jsme pohledávky včetně příslušenství

společnosti PGM Consulting s.r.o.

Referenční dopis

Ing. Petr Landa, jednatel společnosti PGM Consulting s.r.o. napsal:

Se službami společnosti Claim system s.r.o. jsem byl velmi spokojený.

Na Claim system jsem se obrátil ve chvíli, kdy zákazník více jak dva roky sliboval vyřešit nemalou pohledávku a výsledek se bohužel nedostavoval. Jednatelem společnosti Claim system s.r.o. jsem byl upozorněn na skutečnost, že stáří pohledávky značně snižuje pravděpodobnost vymožení.

....díky vymoženému příslušenství a pokutám, mne práce společnosti Claim system stála jen několik málo procent z jistiny dlužné pohledávky. 

Podpisem smlouvy začal takřka okamžitě proces vymáhání. Překvapil mne "tah na branku" při řešení vymáhané pohledávky. Od podpisu smlouvy jsem o každém kroku věděl, veškerá komunikace s dlužníkem mi byla k dispozici a zásadní záležitosti se mnou vždy byly diskutovány. Claim system okamžitě vyvolal osobní jednání s dlužníkem a když dlužník přestal komunikovat, dohledal vedení dlužníka v místě bydliště a motivoval tak dlužníka věc řešit. Dlužníkovi byla nabízena ze strany Claim system pomoc s jeho pohledávkami za podmínky přednostního využití výtěžku vymáhání na uhrazení vymáhaného dluhu. Dostalo se mi zdůvodnění (ne)výhodnosti jednotlivých kroků od trestních oznámení po žalobu až insolvenční návrh na dlužníka, které se opíralo o zjištěné skutečnosti s terénního šetření provedeného pracovníky Claim system. Claim system prověřoval aktivitu dlužníka u jeho konkurence i zjištěných zákazníků.

Přestože pro dlužníka nemohlo být vymáhání ze strany Claim system příjemné, bylo v každém ohledu legální a při posledním hotovostním inkasu (doplatku dluhu) jsme byly schopni si s majitelem firmy (s dlužníkem) podat ruce a rozejít se ve vší slušnosti. O to víc mne těší, že díky vymoženému příslušenství a pokutám, mne práce společnosti Claim system stála jen několik málo procent z jistiny dlužné pohledávky.

Služby společnosti Claim system tak mohu vřele doporučit.                                

Za PGM Consulting s.r.o. Ing. Petr Landa, jednatel