Vymáhání neuhrazené faktury

pro firmu Pavel Dědek - speciální úklidové práce

Zhodnocení spolupráce - vymáhání pohledávek Claim system s.r.o.

Majitel společnosti, pan Pavel Dědek, vyjádřil spokojenost s našimi službami poskytnutou referencí.

V říjnu 2012 jsme realizovali zakázku, která byla splatná v listopadu 2012. Po uplynutí termínu splatnosti jsme zákazníka začali urgovat. Bylo nám opakovaně přislíbeno zaplacení se "100%" jistotou. S postupujícím časem jsem si uvědomil, že 100% nemá pro každého stejný význam - zákazník nezaplatil.

Krom zaplaceného dluhu i s příslušenstvím, oceňuji na spolupráci se společností Claim system vynikající schopnost informovat o průběhu vymáhání....

Rozhodl jsem se kontaktovat společnost zabývající se vymáháním pohledávek. V březnu 2013 jsem se sešel s jednatelem společnosti Claim system s.r.o. Předání případu k vymáhání jsem oddálil s důvěrou, že to vyřešíme sami. Postupně se však náš zákazník odmlčel a přestal zvedat telefony. Po úplné ztrátě důvěry k zákazníkovi jsem 11.6.2013 podepsal mandátní smlouvu s Claim system s.r.o. a už 8.7.2013 byla celá pohledávka uhrazena na našem účtu. Překvapilo mne, že jsme od společnosti Claim system dostali dokonce přesné instrukce a pokyn k fakturaci zákonných úroků, které dlužník zaplatil také.

Krom zaplaceného dluhu i s příslušenstvím, oceňuji na spolupráci se společností Claim system vynikající schopnost informovat o průběhu vymáhání, osobní dohledání dlužníka v místě jeho bydliště, vysoké právní povědomí i legální, ale velice důsledné postupy.

Pavel Dědek, majitel