Mgr. Jan Kotek, podnikatel 

obchodní pohledávka

Na společnost Claim system s.r.o. jsem se obrátil z důvodů sporu s mým zákazníkem, který si začal vymýšlet důvody pro neplacení, které se nezakládaly na pravdě a v některých ohledech byly zcela nelogické. Nevěděl jsem si rady, jak s vymáháním pohledávky pokračovat. Proto jsem se obrátil na společnost Claim system s.r.o., kde mne zaujalo, že si odměnu účtují ař z vymožené částky.

Překvapili mne nejen vysokou profesionalitou, ale i důsledností, se kterou případ řešili. Dlužníka kontaktovali několikrát  osobně, komunikovali s právní kanceláří dlužníka a sjednali i osobní jednání, kterého jsem se účastnil a na němž zastupovali mé zájmy. po vyčerpání všech možností mimosoudního řešení jsme dále případ řešili trestněprávní cestou, kde zajistili vše potřebné.