Vymáhání pohledávky za izolační a pokrývačské práce

nám svěřil pan Martin Pátek, živnostník

"Přišlo mi férové, že si provizi účtují až z vymožené částky." 

Pan Martin Pátek nám napsal:

Bohužel jsem se dostal do situace, kdy mi za moji práci dlužník namísto peněz jen sliboval. Navíc jsem se od ostatních dodavatelů postupně dozvídal, že se nachází ve stejné situaci a závazky dlužníka jsou veliké.

Jednání s dlužníkem nikam nevedla, proto jsem se již po dvou měsících rozhodl obrátit se na někoho, kdo se vymáháním pohledávek živí. Společnost Claim system jsem našel na internetu a vyhovovalo mi, že působí ve stejném regionu jako já. Sjednal jsem si proto v lednu 2014 schůzku. Přišlo mi férové, že si provizi účtují až z vymožené částky a i to bylo důvodem, proč jsem si vybral právě je.

Neustále jsem měl od společnosti Claim system informace o každém kroku a díky tomu jsem si byl jistý, že pohledávka jen někde nečinně neleží. 

Od podpisu smlouvy zástupci společnosti Claim system dlužníka navštívili v provozovně, sepsali s ním dohodu o úhradě dluhu a dále zjišťovali informace o zdraví dlužníka (společnosti). Když dohodu dlužník nedodržel, dále vyvíjeli velice aktivní kroky k vymožení pohledávky. Jednali mým jménem s původním zadavatelem zakázky (se starostou města), neboť my byli subdodavateli, kontaktovali další věřitele i bývalé zaměstnance dlužníka, odkoupili a zpeněžili dlužníkův stroj na foukání celulózy, zajistili zástavu stavebního materiálu a dokonce i osobní ručení jednoho z jednatelů.

Vymožení pohledávky trvalo půl roku. Neustále jsem měl od společnosti Claim system informace o každém kroku a díky tomu jsem si byl jistý, že pohledávka jen někde nečinně neleží. Vymožené peníze Claim system vždy obratem vyúčtoval a o přijetí platby na jejich inkasní účet mne informoval. Dlužník je již převeden na "nového majitele" a už teď vím, že spousty dalších dodavatelů své peníze už neuvidí.

Rád bych věřil, že služby společnosti Claim system nebudu v budoucnosti potřebovat. pokud přeci, pak jsem si jistý, že se obrátím právě na ně.