Martin Pátek, živnostník 

Vymáhání pohledávky za izolační a pokrývačské práce

"Přišlo mi férové, že si provizi účtují až z vymožené částky." 

Bohužel jsem se dostal do situace, kdy mi za moji práci dlužník namísto peněz jen sliboval. Navíc jsem se od ostatních dodavatelů postupně dozvídal, že se nachází ve stejné situaci a závazky dlužníka jsou veliké.

Jednání s dlužníkem nikam nevedla, proto jsem se již po dvou měsících rozhodl obrátit se na někoho, kdo se vymáháním pohledávek živí. Společnost Claim system jsem našel na internetu a vyhovovalo mi, že působí ve stejném regionu jako já. Sjednal jsem si proto v lednu 2014 schůzku. Přišlo mi férové, že si provizi účtují až z vymožené částky a i to bylo důvodem, proč jsem si vybral právě je.

Od podpisu smlouvy zástupci společnosti Claim system dlužníka navštívili v provozovně, sepsali s ním dohodu o úhradě dluhu a dále zjišťovali informace o zdraví dlužníka (společnosti). Když dohodu dlužník nedodržel, dále vyvíjeli velice aktivní kroky k vymožení pohledávky. Jednali mým jménem s původním zadavatelem zakázky (se starostou města), neboť my byli subdodavateli, kontaktovali další věřitele i bývalé zaměstnance dlužníka, odkoupili a zpeněžili dlužníkův stroj na foukání celulózy, zajistili zástavu stavebního materiálu a dokonce i osobní ručení jednoho z jednatelů.

Vymožení pohledávky trvalo půl roku. Neustále jsem měl od společnosti Claim system informace o každém kroku a díky tomu jsem si byl jistý, že pohledávka jen někde nečinně neleží. Vymožené peníze Claim system vždy obratem vyúčtoval a o přijetí platby na jejich inkasní účet mne informoval. Dlužník je již převeden no "nového majitele" a už teď vím, že spousty dalších dodavatelů své peníze už neuvidí.

Rád bych věřil, že služby společnosti Claim system nebudu v budoucnosti potřebovat. pokud přeci, pak jsem si jistý, že se obrátím právě na ně.