Investigativní způsob řešení pohledávek

pro společnost Lagarde Spedition spol. s r.o.

Zamezení důkazní nouze při vymáhání pohledávky

Pan Oldřich Grill se na společnost Claim system s.r.o. obrátil na doporučení.

 Pohledávky jsme do té doby přes externí společnost nevymáhali, a proto pro nás bylo doporučení zcela zásadní. Standardně jsme pohledávky řešili sami, a to nejčastěji dohodou s dlužníkem nebo předáním advokátovi. Stále více však řešení dlužníků ubíralo čas, který chceme věnovat do každodenního provozu a především našim zákazníkům. Také podání žaloby, bez předchozích kroků (zajištění důkazů, prověření aktivit a majetku dlužníka), se u dlužníků právnických osob ukazuje stále více jako neúčelné.

Na společnosti Claim system oceňuji především vysoké právní povědomí kombinované s investigativním způsobem řešení pohledávek. 

Při předání prvního případu k vymáhání mne zaujal přístup společnosti Claim system. Na základě prověření dlužníka ihned začali případ řešit. Dlužníka, který jen sliboval, dohledali osobně, přizvali nás na první schůzku s dlužníkem a konfrontovali jej se zjištěnými informacemi, kde bylo hned jasné, že dlužník záměrně lže. Následně po několika návštěvách u dlužníka doma i v kanceláři, bylo doporučeno trestní oznámení. Na základě diskuse a především nasbíraných důkazů byl podán insolvenční návrh. Při řešení dalšího dlužníka dokázali dostat k jednomu stolu zástupce znesvářených společností, kteří se vymlouvali, že plátcem objednaných přeprav je vždy ten druhý. Zajištěnou dohodou jsme se vyhnuli letitému soudnímu sporu a pohledávka je již uhrazena.

V průběhu řešení každé pohledávky diskutujeme nedostatky procesu tvorby a řízení pohledávek a i na základě toho jsme objednali u spol. Claim system školení s názvem "Minimalizace vzniku neodbytných pohledávek", jehož účelem bylo především naučit obchodní tým v krátkém čase prověřit zákazníka (lustrace) a zamezit důkazní nouzi při vymáhání pohledávky. Školení považuji za velmi přínosné, protože pomohlo nejen s osvětou, ale i s nastavením základní struktury procesu prověřování zákazníků.

Na společnosti Claim system oceňuji především vysoké právní povědomí kombinované s investigativním způsobem řešení pohledávek. Otevřený přístup k řešení pohledávek, komunikační schopnosti a ochotu předávat vlastní know-how k zajištění procesu řízení a správy vlastních pohledávek. V neposlední řadě oceňuji portfolio služeb od mimosoudního a soudního řešení po školení a možnosti podrobných lustrací klientů