Lagarde Spedition spol. s r.o.

Investigativní způsob řešení pohledávek

Zamezení důkazní nouze při vymáhání pohledávky

Pan Oldřich Grill se na společnost Claim system s.r.o. obrátil na doporučení.

 Pohledávky jsme do té doby přes externí společnost nevymáhali, a proto pro nás bylo doporučení zcela zásadní. Standardně jsme pohledávky řešili sami, a to nejčastěji dohodou s dlužníkem nebo předáním advokátovi. Stále více však řešení dlužníků ubíralo čas, který chceme věnovat do každodenního provozu a především našim zákazníkům. Také podání žaloby, bez předchozích kroků (zajištění důkazů, prověření aktivit a majetku dlužníka), se u dlužníků právnických osob ukazuje stále více jako neúčelné.

Na společnosti Claim system oceňuji především vysoké právní povědomí kombinované s investigativním způsobem řešení pohledávek. 

Při předání prvního případu k vymáhání mne zaujal přístup společnosti Claim system. Na základě prověření dlužníka ihned začali případ řešit. Dlužníka, který jen sliboval, dohledali osobně, přizvali nás na první schůzku s dlužníkem a konfrontovali jej se zjištěnými informacemi, kde bylo hned jasné, že dlužník záměrně lže. Následně po několika návštěvách u dlužníka doma i v kanceláři, bylo doporučeno trestní oznámení. Na základě diskuse a především nasbíraných důkazů byl podán insolvenční návrh. Při řešení dalšího dlužníka dokázali dostat k jednomu stolu zástupce znesvářených společností, kteří se vymlouvali, že plátcem objednaných přeprav je vždy ten druhý. Zajištěnou dohodou jsme se vyhnuli letitému soudnímu sporu a pohledávka je již uhrazena.

V průběhu řešení každé pohledávky diskutujeme nedostatky procesu tvorby a řízení pohledávek a i na základě toho jsme objednali u spol. Claim system školení s názvem "Minimalizace vzniku neodbytných pohledávek", jehož účelem bylo především naučit obchodní tým v krátkém čase prověřit zákazníka (lustrace) a zamezit důkazní nouzi při vymáhání pohledávky. Školení považuji za velmi přínosné, protože pomohlo nejen s osvětou, ale i s nastavením základní struktury procesu prověřování zákazníků.

Na společnosti Claim system oceňuji především vysoké právní povědomí kombinované s investigativním způsobem řešení pohledávek. Otevřený přístup k řešení pohledávek, komunikační schopnosti a ochotu předávat vlastní know-how k zajištění procesu řízení a správy vlastních pohledávek. V neposlední řadě oceňuji portfolio služeb od mimosoudního a soudního řešení po školení a možnosti podrobných lustrací klientů