Zajistili jsme uznání dluhu s osobním ručením

pro pana Josefa Najmana

Vymožená pohledávka - dohledání dlužníka

Pan Josef Najman vyjádřil spokojenost s našimi službami takto:

V říjnu 2014 jsem se na Vás obrátil s žádostí o vymožení pohledávky, která mi vznikla z dodání služeb v rámci živnostenského podnikání. Dlužníkem byla společnost s.r.o. a jednatelé mi dokola slibovali marně úhrady a nakonec se odmlčeli a zapírali se. Dal jsem na doporučení svého kamaráda a obrátil se na Vás. S jednateli dlužníka jsem měl dříve téměř kamarádské vztahy a tím bylo vyhledání pomoci u vymahačů pro mne obtížnější.

Samozřejmě nejvíce oceňuji, že jsem se dostal zpět ke svým penězům. 

Vymáhání trvalo přesně jeden rok a začalo dohledáním jednatelů dlužníka, uznáním dluhu s osobním ručením a dohodou o splácení. Ve splátkách byly uhrazeny nejen jistina, ale také úroky z prodlení a díky tomu mne vymáhání pohledávky nestálo žádné další peníze. Dostal jsem zaplacenu nejen celou jistinu dluhu, ale i téměř o 6000 Kč více, než byl původní dluh (jistina).

Samozřejmě nejvíce oceňuji, že jsem se dostal zpět ke svým penězům. Velmi důležitý pro mne byl i Váš přístup, kdy jsem vždy o každé platbě věděl a obratem jste ji vyúčtovali. Jednali jste s dlužníkem sice slušně, ale také velmi nekompromisně. Váš aktivní přístup zcela otupil dlužníkovu snahu se řešení vyhýbat. O správnosti zvoleného řešení svědčí i to, že nyní je společnost dlužníka již nefunkční a původní jednatel, který dluh dořešil, již není v orgánech této společnosti.

Přeji hodně úspěchů při řešení dlužníků a vymáhání pohledávek.