Doporučení, která pomáhají před neplatiči

dostala i firma Dastech s. r. o. z Teplic

       Nastudování případu zdarma, provize z vymoženého  

Paní Radka Hronová, výkonná ředitelka Dastech s.r.o., doporučila spolupráci s naší společností.

Naše společnost již delší dobu využívala služby inkasní agentury. Nebyli jsme ovšem spokojeni ani s výsledky vymáhání ani s nabízeným servisem. Rozhodla jsem se pro řešení vymáhání pohledávek hledat alternativu. Po několika jednáních se zástupci inkasních agentur mne nejvíce zaujal přístup společnosti Claim system. Líbilo se mi, že byli schopni nabídnout kontrolu našich obchodních smluv vč. úpravy do režimu nového Občanského zákoníku. Nebáli se převzít k vymáhání pohledávky, které již prošly inkasním řízením konkurenční společnosti a provizi si účtovali až s vymoženými penězi.

Oceňuji i otevřenost spolupráce, vzájemnou komunikaci, ze které vyplynulo několik doporučení, které nám pomáhají před neplatiči.

Po předání pohledávek k vymáhání do týdne kontaktovali všechny dlužníky. Tam kde se nepodařilo dlužníka kontaktovat nebo zajistit smysluplnou dohodu, dohledali dlužníka osobně v místě bydliště. Zajistili splátkové kalendáře a pravidelně urgují jejich nedodržování. Hledají s dlužníkem řešení a nahlížejí na něho podle jeho přístupu k zajištění úhrad.

Oceňuji i otevřenost spolupráce, vzájemnou komunikaci , ze které vyplynulo několik doporučení, které nám pomáhají před neplatiči. O každé platbě, kterou dlužníci uhradí na inkasní účet mám ihned zprávu a v během několika dní máme platbu připsanou na účtu.

Spolupráci se společností Claim system mohu vřele doporučit.