Partneři společnosti Claim system s.r.o. 

Vytváříme smysluplná partnerství při správě a vymáhání pohledávek

Máme obchodní partnery i v dalších městech České republice

Vymáháme v České republice, ale i v Evropské unii. Dlužníka dohledáváme osobně. Navazujeme spolupráci s partnery v místě dlužníka, čímž šetříme Váš čas i náklady.

Spolupracující advokáti

JUDr. Pavel Mareček

advokát

IČ 15696189        Ústí nad Labem
Poskytování právní činnosti, zaměření na spotřebitelské právo

JUDr. Zuzana Kudrnová

advokátka

IČ 41290542            Litoměřice    Poskytování právní činnosti, se specializací na občanské, rodinné a obchodní právo.

Mgr. Vladimíra Šlegrová

podnikatel

IČ 66752922       Praha                Překladatelské a tlumočnické činnosti. 


Exekutorský úřad Přerov JUDr. Lukáš Jícha

Exekutorský úřad Přerov, soudního exekutora JUDr. Lukáše Jíchy je považován za přední instituci zabývající se vymáháním práva na území České republiky. Úřad zastává pozici silného a stabilního partnera řady subjektů pohybujících se na finančním trhu. 

Vlastní propracovaný informační systém je mezi klienty považován za jednu z nejvýznamnějších předností úřadu a nejen díky němu je dnes Exekutorský úřad Přerov řazen mezi přední instituce zabývající se vymáháním práva na území ČR. 


Profesní a jiná sdružení

V roce 2016 jsme se stali členy Okresní hospodářské komory Ústí nad Labem.

Spolupráce s komorou nám přináší nemalé příležitosti v oblasti vzdělávání, investic,  dotací apod. Setkáváme se na různých společenských a sportovních akcích, kde můžeme navázat nové obchodní vztahy, nechat se inspirovat nebo čerpat ze zkušeností ostatních členů této komunity. 


                                                     Podporujeme