Metalsped s.r.o.

"Za naši společnost Metalsped s.r.o. bych chtěl mnohokrát poděkovat týmu CLAIM SYSTEM za skvělou aktivní politiku při vymáhání našich pohledávek. Již několikrát nám vytrhli trn z paty. Během vymáhání pohledávek skoro denní přehled o průběhu. Určitě budeme využívat služeb i nadále."