Shromáždění delegátů OHK UL 8. 6. 2022

09.06.2022

8.6.2022 jsme opět podpořili usnášeníschopnost Hospodářské komory svojí osobní účastí na shromáždění delegátů Okresní hospodářské komory v Ústí nad Labem.

Krom výčtu činností OHK od posledního setkání, mezi které patřila úprava územního plánu, komunikace s poslanci a iniciování závazného stanoviska Ministerstva práce a sociálních věcí k "pracovním dohodám" společníků, kde došlo k rozporuplnému výkladu místního Úřadu práce, který si vykládal ustanovení zákona zjevně v rozporu se zákonnou úpravou a na svém setrvával i přes vydání závazného stanoviska nadřízenou instancí se taktéž předsednictvo OHK věnovalo vytváření a skladbě ceny energetických dodávek, kdy cenu dle OHK významně narušují nejen emisní povolenky, ale i způsob obchodování těchto komodit (elektřina, plyn, ropa), což znevýhodňuje tuzemské odběratele.

Po hlasování a prezentaci činnosti OHK došlo znovu na spojení příjemného s užitečným - tedy setkání s ústeckými podnikateli a volná diskuse při výborném pohoštění ☕🥧.