Naše odpovědi do soutěže Firma roku 2021

10.06.2021

Oslovili nás organizátoři soutěže Firma roku 2021, která se otvírá všem českým úspěšným firmám, které si zaslouží veřejné ocenění. Organizátory zajímal náš příběh, chtěli vědět, kdo jsme a jak skvěle děláme svoji práci. Svým příběhem chceme motivovat své zaměstnance, kolegy ale i ostatní podnikatele a lidi kolem nás. A nyní už pojďme na položené otázky.

Čím se zabýváte a jakým způsobem funguje vaše podnikání v praxi?

Zabýváme se správou a vymáháním pohledávek, detektivní činností a obchodní mediací, resp. vyjednáváním o smluvních podmínkách. Náš obchodní model je postaven na účtování provize až z vymožené částky, takže věřitel nemá co ztratit, ba naopak, může jedině získat.

Jak dlouho podnikáte?

Od února roku 2012, přičemž tomuto startu předcházely nasbírané zkušenosti v obchodně spediční společnosti, kde bylo zapotřebí řešit pohledávky systematicky a často i osobně v terénu.

Jaké byly začátky vašeho podnikání a co bylo jeho motivací?

Začátky byly těžké. Byli jsme v začarovaném kruhu. Nejtěžší se ukázalo získat důvěru klientů a důvěra se nejlépe tvoří přes reference, ale ty se bez klientů získat nedají. Začínali jsme tedy spoluprací s bývalým zaměstnavatelem nebo u známých a ti pak poslali referenci dál. Dnes máme stabilní portfolio klientů, kteří se na nás s důvěrou obrací a jejich spokojenost rádi prezentujeme na našich internetových stránkách.

Co považujete za dobu svého podnikání za největší úspěch?

Především to, že se k nám klienti vracejí. Dokonce se stává, že nás osloví dřívější dlužník, abychom mu s něčím pomohli, což považujeme za úspěch v lidské rovině, protože se snažíme zajistit nápravu dluhu v součinnosti s dlužníkem.

Co považujete za největší překážku či komplikaci ve vašem podnikání?

Přespříliš benevolentní oddlužovací legislativa, která pomyslný jazýček rovnováhy výrazně odvrací od věřitelů a často v praxi vidíme, jak je zneužívána.

Kolik máte zaměstnanců? Jakým způsobem přispíváte ke spokojenosti svých zaměstnanců a jejich spojení s firmou? Jak naplňujete principy rovných příležitostí mužů a žen a rozmanitosti na pracovišti Popište konkrétní příklady.

Máme 4 kmenové zaměstnance. Se zaměstnanci se snažíme budovat vzájemnou důvěru a přátelské vztahy. Snažíme se zaměstnancům naslouchat a motivovat je ke zvládání nových výzev a k osobnímu rozvoji. Máme genderově vyrovnaný poměr zaměstnanců. Zaměstnáváme i matky samoživitelky se kterými často ladíme pracovní nasazení a péči o rodinu, ale myslím, že se nám to daří. Děvčata vypadají spokojeně.

Jak je vaše firma vnímaná v místě podnikání? Jaký přínos (sociální, environmentální, ekonomický) má vaše podnikání pro místní komunitu? Jak s veřejností v místě podnikání komunikujete?

I přes zdánlivě kontroverzní předmět podnikání je firma a její výsledky vnímána veskrze pozitivně. Náš empatický přístup vůči dlužníkům nevede k jejich likvidaci, ale k vyřešení dluhu. Naší snahou je vysvětlit dlužníkovi, že strkáním hlavy do písku své problémy nevyřeší, ale je potřeba se k věcem stavět čelem a snažit se je komunikovat a řešit, a to třeba i po menších splátkách. Naše činnost má jak ekonomický, tak i sociální rozměr. Je to hodně o trpělivé komunikaci.
S veřejností komunikujeme prostřednictvím Facebooku, LinkedIn, webovou prezentací. V minulých letech jsme se také účastnili PREZENTAČNÍHO FÓRA pořádaného Okresní hospodářskou komorou Ústí nad Labem jíž jsme členy. Fórum bylo zaměřené na veřejnost a žáky základních a středních škol, pro které jsme připravili kvíz finanční gramotnosti o věcné ceny.

Jakým způsobem zajišťujete, aby váš dodavatelský řetězec splňoval požadavky na transparentnost, dodržování lidských práv, zaměstnanecké podmínky a ochranu životního prostředí?

Především je to o osobním přístupu a osobním přesvědčení, což se pak odráží i ve výběru zaměstnanců, dodavatelů a obchodních partnerů. S externími spolupracovníky sice máme sepsané kodexy chování, jednání a vystupování, ale rozhodující je cit a vnímání toho jak obchodní partner na své okolí působí a to jak z ekonomického a sociálního hlediska tak i z hlediska životního prostředí.

Jak se snažíte minimalizovat či zlepšovat svůj dopad na životní prostředí? Uveďte konkrétní příklady a jejich přínos.

Třídíme odpad, šetříme vodou, tiskneme do PDF a nestydíme se ohnout pro cizí papír nebo obal.

Kdo jsou vaši zákazníci, jakým způsobem je získáváte a co v péči o ně považujete za nejdůležitější? Jakým způsobem komunikujete/zajišťujete transparentnost vašeho podnikání vůči zákazníkům?

Naší prioritou je oslovovat firemní klientelu se kterou přichází přirozenou cestou i klientela občanská. Nejčastěji klienty získáváme doporučením od stávajícího klienta. Využíváme i přímé telefonické oslovení, dále pak on-line reklamu, webovou prezentaci a spoléháme se na zveřejňování zkušeností stávajících klientů. Transparentnost zajišťujeme otevřenou komunikací. Klienta informujeme o každé změně v řešeném případu. Nebojíme se pojmenovat rizika, která sebou zvolená strategie může nést stejně jako pravděpodobnost úspěchu. Nesnažíme se klientem manipulovat za účelem vlastního prospěchu. Naše filozofie je malinko naruby, jelikož my máme prospěch až když ho má klient.

Čím si myslíte, že se odlišujete od vaší konkurence? Zavedli jste v poslední době nějaké významné inovace? Jaký měly tyto inovace efekt na vaše výsledky v podnikání?

Odlišujeme se transparentností, důkazem toho jsou zveřejňované reference. Kdokoliv může vzít telefon, na referenční kontakt zavolat a ověřit si mínění klienta na naši práci. Dále se odlišujeme empatickým a lidským přístupem vůči dlužníkům. Dlužník je pro nás partner, který se nachází v tíživé situaci a naším cílem není ho zlikvidovat, ale vyřešit jeho dluh při zachování jeho důstojnosti. Bohužel, ale narážíme i na nezodpovědné, parazitující a protiprávní chování, kde je třeba využít všechny zákonné nástroje, aby došlo k nápravě dluhu. V takových případech spojujeme ekonomický, právní a detektivní přístup.

Jaké jsou vaše podnikatelské plány, čeho chcete dosáhnout?

V rámci České republiky chceme být lídrem v individuálním vymáhání pohledávek z obchodního styku a tahounem v etickém přístupu vůči dlužníkům při zachování požadavků na jejich odpovědnost.

Hodně štěstí v soutěži

Na otázky organizátorů soutěže Firma roku 2021odpovídal Ing. Filip Obdržálek, jednatel společnosti