Neustále se vzděláváme

18.03.2017

Realizujeme projekt s názvem 

"PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ FIRMY CLAIM SYSTEM S.R.O.", 

který je spolufinancovaný Evropskou Unií a byl vytvořen na podporu podnikatelů. Projekt je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců naší firmy, která má sídlo v Ústí nad Labem. Tento projekt si klade za úkol zlepšit adaptabilitu zaměstnanců, a to prostřednictvím zvýšení úrovně jejich odborných znalostí, dovedností a kompetencí. Takovýmto zlepšením jejich adaptability dojde k zajištění souladu kvalifikační úrovně pracovní síly s potřebami zaměstnavatele ve vztahu k aktuálním požadavkům na trhu práce, což je hlavním cílem zmiňovaného projektu 

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005063