Ing. Obdržálek Filip

Provozní manažer

S ohledem na historickou úspěšnost při řešení pohledávek se kompletní správa, strategie řízení a vymáhání pohledávek pro korporátní společnost, stala běžnou součástí mé pracovní náplně.
Získané zkušenosti v řízení obchodních aktivit a správy pohledávek v korporátní společnosti směřovaly k založení vlastního projektu Claim system s.r.o. zabývající se právě managementem pohledávek a dalšími úzce souvisejícími činnostmi.
V závěru roku 2012 jsem absolvoval rekvalifikační kurz Insolvenční správce v rozsahu 146 hod, který je přípravou na zkoušku insolvenčního správce. Aktivně se věnuji dalšímu oborovému sebevzdělávání a vyhledávám podnikatelské příležitosti pro růst společnosti Claim system s.r.o.
 

CO VÁM MOHU NABÍDNOUT:

1. SPRÁVA A VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK
→ mimosoudní vymáhání pohledávek
→ práce v terénu, osobní jednání s dlužníkem
→ zprostředkování a řízení soudního vymáhání
2. PORADENSTVÍ
→ řízení finančních toků
→ správa soukromých i firemních financí

KONTAKT:                                                                                                                                                                                      Tel.: +420 606 791 902                                                                                                                                                        Email: obdrzalek@claimsystem.cz                                                                                                                                        Web: www.claimsystem.cz