O společnosti Claim system s.r.o.

Vymáhací společnost z Ústeckého kraje

Vymáháme pohledávky

Společnost Claim system s.r.o. byla založena v roce 2012 Martinem Molzkým a Ing. Filipem Obdržálkem ve snaze využít desetileté zaměstnanecké praxe v oboru správy a vymáhání pohledávek, obchodu, dopravy a spedice ve společnosti ZDEMAR Ústí nad Labem s.r.o.

Založení společnosti bylo nejen reakcí na potřebu dále se profesně rozvíjet a zužitkovat nabyté zkušenosti, ale samozřejmě i touha po seberealizaci. Naším posláním se ihned stal spokojený klient, napravený dlužník a uhrazený dluh.

Jsme schopni převzít agendu správy a vymáhání pohledávek, ale i předat neustále se rozvíjející know how našim zákazníkům. Zákazníkům, kteří se dnes a denně, při honbě za splnění vlastních cílů, musí umět bránit riziku druhotné platební neschopnosti. Zákazníkům, kteří se chtějí primárně věnovat tomu, co jim přináší užitek a nikoliv nahánění neplatičů.

Za dobu existence společnosti Claim system s.r.o. jsou naše služby k užitku nejen podnikatelům ale i občanům, kteří půjčili své peníze v dobré víře, že je dostanou zpět. Samoživitelům, kteří mají potíže domoci se výživného na děti od partnerů.

Široké portfolio služeb, dlouholetá zkušenost v oboru a profesionální přístup umožňuje našim klientům včas a účinně řešit nejen vymáhání pohledávek, ale především prevenci při jejich vzniku. Hledáme řešení jak drobným podnikatelům, tak i dynamicky se rozvíjejícím velkým společnostem.

Řešíme mnohé spory vždy s hlavním cílem vyřešit neshody mimosoudně. Naši zákazníci od nás mohou očekávat, že s dlužníkem povedeme konstruktivní debatu se zaměřením na výsledek. Specializujeme se na dohledání dlužníka, pokud nekomunikuje. Nevěříme totiž, že dopis sám o sobě něco zmůže. Během řešení dluhu s dlužníkem se snažíme ověřovat si jeho tvrzení a získávat informace a podklady pro případné soudní řešení. Selže-li naše snaha dluh vyřešit mimosoudně, pak je naším cílem doporučit zákazníkovi nejefektivnější cestu k řešení nezáviděníhodné situace, a to například v podobě trestněprávního postupu, žaloby nebo např. návrhu insolvence.

Věnujeme se také osvětové činnosti, kde si klademe za cíl vzdělávat mladé lidi, aby se vyvarovali chyb, které je dostanou mimo dráhu smysluplného života.

Budeme rádi, pokud i Vy přenecháte Vaše starosti s pohledávkami na nás.